HjemOm SkallstugguServeringLeie av lokalerTuropplevelserFirmasamlingerKontakt

Hjem

Om Skallstuggu

Servering

Leie av lokaler

Turopplevelser

Firmaopplevelser

Kontakt

Overnatting

Leiebetingelser Skallstuggu Frolfjellet, Levanger


1. Bestilling  Straks etter vi har mottatt din bestilling sender vi deg enten en email bekreftelse/sms Bestillingen er bindende for deg fra bestillingstidspunktet og heretter underlagt pkt. 3 "Avbestilling". 

2. Betaling  Så snart du mottar leieavtalen, skal forskuddsbetaling innbetales med 50% av totalbeløpet. Restbeløbet skal være Skallstuggu i hende senest 6 uker før oppholdets begynnelse. Hvis du har bestilt mindre enn 21 dager før oppholdets begynnelse, skal du også betale omgående. Hvis leietaker ikke overholder betalingsbetingelsene og betalingsfristene, er Skallstuggu berettiget til å oppheve leieavtalen. Ved Skallstuggu’s opphevelse, som følge av manglende betaling, gjelder avbestillingsreglene i pkt. 3 og den opprinnelige betalingsdato. Innbetales totalbeløbet ikke som beskrevet ovenfor, er Skallstuggu berettiget til å annullere leieavtalen uten tilbakebetaling av tidligere innbetalte beløp og uten å advisere om dette. 

3. Avbestilling  Før oppholdets begynnelse kan du til enhver tid avbestille leieavtalen. Avbestilling skal skje skriftlig pr. sms eller mail til Skallstuggu med angivelse av årsak til avbestillingen. Avbestillingen gjelder først når Skallstuggu har mottatt og bekreftet den. Følgende avbestillingsgebyrer vil bli krevd til å dekke Skallstuggu’s utgifter og erstatningskrav:  3.1 Inntil 60 dager før leiemålets påbegynnelse: 20% av totalleien.  3.2 Fra 45 dager før leiemålets påbegynnelse: 50% av totalleien. 3.3 Fra 30 dager til og med ankomstdagen eller senere og ved uteblivelse: 100% av totalleien.  Annullering av leien ved force majeure vil skje jfr. pkt. 6.

4. Endringer av leieavtalen  Inntil 60 dager før oppholdets begynnelse imøtekommer Skallstuggu om mulig leiers ønske om endringer i leieavtalen. I denne forbindelse vil Skallstuggu kreve et endringsgebyr på
kr. 1500. Senere endringer kan kun foretas som annullering av leieavtalen i henhold til ovennevnte betingelser (jfr. pkt. 3). 

5. Skallstuggus rett til å si opp leieavtalen  Skallstuggu kan si opp leieavtalen uten varsel hvis leier ikke betaler til rett tid i følge ovennevnte vilkår.

6. Leieprisen inkluderer følgende  Fri rådighet over Skallstuggu og dens utstyr i leieperioden (noe av utstyr bør avtales med utleier, tenker da på evt. kajakker, sykler, luftgevær).

Du/dere kan bestille sluttrengjøring med et tillegg i prisen på kr. 2000,-.
Det innbefatter vasking av Skallstuggu ikke rydding.
Dere er selv ansvarlig for å rydde etter dere samt at alt søppel blir tatt med av leier.  Hvis det ikke er bestilt sluttvasking uken før skal dere selv vaske Skallstuggu og levere den slik dere fikk overlevert Skallstuggu.  Hvis noe blir ødelagt i leieperioden vil det bli sendt faktura.

7. Ankomst og avreise  Ankomst/avreise fra kl. 12.00 – 12.00.  Å da skal alt være som da du kom til hytta.
Kode på dør vil bli sendt på sms samme dag eller dagen før.  I enkelte tilfeller må betjeningen ved Skallstuggu levere matvarer i din leieperioden, det
vil si at de må sette/plassere matvarer og annet utstyr på kjøla evt. lager. 

8. Ekstrautstyr  Du kan leie sengetøy og håndduker men dette må avklares uken før – denne bestillingen/leien skjer pr sms/e-post til Skallstuggu.

9. Husdyr  Husdyr skal avtales med utleier altså Skallstuggu i forkant pr. sms/mail. 

10. Leietakerens ansvar  Leietakeren er forpliktet til å respektere de ordensbestemmelser som gjelder for Skallstuggu. Leietakeren hefter fullt ut for Skallstuggu’s inventar. Mangler og skader påført av leietakeren gjøres opp – faktura vil bli sendt.  Personen som har inngått leien betaler også for skader forvoldt i leieperioden av øvrige beboere i boligen. 

11. Reklamasjon  Leietaker er forpliktet til straks å anmelde eventuelle skader eller mangler til Skallstuggu pr. sms/e-post/tlf.. 

NB!
Hver søndag har Skallstuggu Fjellstue åpen kafe det vil si at vi har åpent fra kl. 12.00 hvor Fjellstuen er åpen for alle gjester. På grunn av dette er vi avhengig av å ha kjøkkenet fra kl. 10.30. Det vil si at kjøkken og spisestue skal være vasket og ryddet og alt søppel, mat, flasker skal være ryddet ut av kjøkkenet. Likedan skal spisestuen være vasket og ryddet slik at den er klar for våre gjester. Hvis dere har behov kan dere bruke peisestuen frem til kl. 12.00 (men da selvfølgelig vaskes/ryddes etterpå). Både peisestue, soverom og toaletter skal være utvasket kl. 12.00. Det er da kjøkkenpersonalet som godkjenner utvasken. 
Minner også om at det IKKE skal være noe form for bespisning på soverommene.
Her vil faktura bli sent for rensing av sengetøy evt. kjøp av nye hvis dette forekommer.
I fakturaen vil inngå kjøring, timeforbruk, levering og rensing. Slik at i enkelte tilfeller vil det bli rimeligere å kjøpe nye.
Med ønsker om et fint opphold i fantastiske omgivelser sommer som vinter 
Skallstuggu Fjellstue Frolfjellet, Levanger
Christian Green tlf. 90688873 – bruk gjerne facebook for å kontakte oss.

Monica Helden tlf. 97085139